DSM-5 Uyku Bozukluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüzeren, S., Herdem, A., Aydemir, Ö., Çökmüş, F. P., Aydın, O., Balıkçı, K., … Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Uyku Bozukluğu Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 79-84. doi: 10.5455/apd.241499

Sorumlu Yazar: 
Serra Yüzeren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: