Psikiyatri Hemşireliği Eğitimini Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baysan-Arabacı, L. ve Çam, O. (2009). Psikiyatri Hemşireliği Eğitimini Değerlendirme Formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 25(1), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

PHEDF 3 alt boyut ve 15 madde.
Önemlilik ve değerlilik(8 madde)
Yeterlilik ve güven (5 madde)
Eşitlik (2 madde)

Derecelendirme: 
(1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Tamamen katılıyorum )
İletişim: