Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, S., Konuk-Şener, D. ve Cangür, Ş. (2018). Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme
Aracının geçerlik ve güvenirliği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 61-66.

Sorumlu Yazar: 
Sevda Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: