Philadelphia Geriatri Merkezi Moral Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pınar, R.,& Öz, H. (2011). Validity and reliability of the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale among Turkish elderly people. Quality of Life Research, 20, 9-18.

Sorumlu Yazar: 
Rukiye Pınar
Geçerlik: 

PGCMS’nin yapısını değerlendirmek için CFA gerçekleştirildi.

Güvenirlik: 

PGCMS’nin iç tutarlılığının kapsamı Kuder-Richardson 20 güvenirliği hesaplanarak incelendi.

3 alt boyut 17 madde
Ajitasyon ( 6 m ) : Bu yıl küçük şeyler sizi daha mı fazla rahatsız ediyor ?
Yaşlanma ( 5 m ) : Yaşlandıkça işler daha da kötüleşiyor mu ?
Memnuniyetsizlik ( 6 m ) :Ne kadar yalnız hissediyorsun ?

Derecelendirme: 
2’likert tip ( Evet/Hayır)
İletişim: