Philadelphia Farkındalık Ölçeği (PFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, H. ve Onat-Kocabıyık, O. (2018). Philadelphia Farkındalık Ölçeği (PFÖ)’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 48(48), 128-144. doi: 10.15285/maruaebd.345925

Sorumlu Yazar: 
Hilal Çelik, Oya Onat Kocabıyık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: