Moral Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akgül, Ö. S., ve Özkan, H. (2019, 2-4 Mayıs). Moral Sermaye Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Bildiri sunumu]. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Habib Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/