Pandemi Farkındalık Ölçeği (PFÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arpaci, I., Seong, M., & Karataş, K. (2022). Pandemic Awareness Scale (PAS): Evidence of validity and reliability in a Turkish sample during the COVID-19 Pandemic. Trends in Psychology. https://doi.org/10.1007/s43076-021-00113-y.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Arpacı
Geçerlik: 

Cronbach’s alpha: .894

Güvenirlik: 

AFA sonuçları: Kaiser’s measure-of-sampling-adequacy: .903. Bartlett’s test: (χ2(df=36)=4683.446, p<.001), eigen value: 5.13, açıklanan toplam varyans: 56.995%, min faktör yükü: .604.
DFA sonuçları: [x2(DF=19)=71.964, x2/df=3.788, GFI=.964, AGFI=.914, NFI=.957, IFI=.968, TLI=.938, CFI=.968, SRMR=.034, RMSEA=.084 LO90=.064, HI90=.105].

Pandemi Farkındalık Ölçeği (PFÖ)

1. Pandemik virüsler bana ve aileme zarar veremez (Ters madde).
2. Pandemik virüs bulaşmasının ölümcül sonuçları olabilir.
3. Maske takmak pandemik virüslerin yayılmasını engelleyemez (Ters madde).
4. Pandemi süresinde güvenliğim için fiziksel mesafeyi korumam gerekir.
5. Hijyen kurallarına uyarak pandemik virüslere karşı önlem alabilirim.
6. Pandemi süresince bağışıklık sistemimi güçlü tutmam gerekir.
7. Pandemi süresince kalabalık ortamlardan uzak dururum.
8. Pandemik virüs bulaştığında kendimi karantinaya almak zorundayım.
9. Pandemi süresince gerekmedikçe seyahat etmemeye çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: 
PDF: