İlköğretimde Okul ve Aile Katılımı Öğrenci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oğuz, K. (2012). İlköğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması (Yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Sorumlu Yazar: 
Kevser Oğuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: