Örgütsel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bulut, A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: Bir norm çalışması (Doktora tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Ayhan Bulut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1 Okulda yaptığım işlere değer verilir.
2 Okulda sorumluluklarımı yerine getirebilecek yetkiye
sahibim.
3 Görevlerimi yerine getirirken, yöneticilerimin desteğini
hissederim.
4 Sınıf ile ilgili problemleri okul yönetimi ile rahatlıkla
paylaşırım.
5 Okulumda alınan kararlara katılımım sağlanır.
6 Öğretmenler yönetim sürecine dâhil edilir.
7 Okul yöneticilerimiz ile iletişime geçmek kolaydır.
8 Okulda fikirlerimi rahatlıkla ifade ederim.
9 Okul yönetimi, öğretmenin haklı olduğunu inandığı
konularda öğretmenine sahip çıkar.
10 Okul yönetimi, öğretmenlerin motivasyonunu arttırıcı
faaliyetlerde bulunur.

Derecelendirme: