Örgütsel İçerme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Palalar-Alkan, D. (2019). Örgütsel İçerme Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 629-643.

Sorumlu Yazar: 
Deniz PALALAR ALKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: