Okulların Bürokratik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, N. (2001). Liselerde bürokratikleşme ve öğretmenlerin stres düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Namık Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: