Okul Yöneticilerinin Sergilediği Yönetim Tarzları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Asar
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile test edilmiştir.

1. Yöneticiler, iş haricindeki iletişimlerinde de öğretmenlere konumlarını hissettirirler.
2. Yöneticilerin öğretmenlerle ilişkileri resmidir.
3. Okuldaki iletişim yöneticilerden öğretmenlere doğru tek yönlüdür.
4. Yöneticiler, öğretmenlere karşı sıkı bir disiplin uygulamaktadır.
5. Verilen görevi yerine getirmeyen öğretmenler, yöneticiler tarafından olumsuz bir şekilde uyarılmaktadır.
6. Yöneticiler odalarının dışına pek çıkmazlar.

Derecelendirme: 
1) Hiç Katılmıyorum, (2) Az Katılıyorum, (3) Orta Düzeyde Katılıyorum, (4) Çok Katılıyorum, (5) Tamamen Katılıyorum
İletişim: