Okul- Aile İşbirliğinin Eğitim Kurumuna Katkısını Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnal, G. (2006). Öğretmenlerin anaokulları ile anasınıflarındaki programlara ailelerin katılımı konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi (Afyon ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gözde İnal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: