Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Gezi Düzenlemeye Yönelik Öğretmen Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arık, S. & Bozdoğan, A. E. (2022). Teacher Anxiety Scale for Organizing Trips to Out-of-School Learning Environments: Development and Validity of the Scale. Participatory Educational Research, 9(4), 111-130. doi: 10.17275/per.22.82.9.4

Sorumlu Yazar: 
Selçuk Arık
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi, tekrarlanan açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, uzman görüşü ve madde analizi

Güvenirlik: 

Ölçme aracının tamamına ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,944 olarak belirlenirken; faktörlere ilişkin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0,868, 0,922, 0,903 ve 0,952 olarak belirlenmiştir.

28 madde
Okul dışı ortamlarda öğrencilerin/çocukların kaybolma riskinden korkarım.
Gezi düzenlemeye yönelik gerekli izinleri alma süresi beni endişelendirir.
Okul dışı öğrenme ortamında öğrencilerimle/çocuklarımla olumlu ve sıcak bir iletişim kuracağım konusunda kaygılıyım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: