Öğretmen Denetim Odağı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buluş, M. (2011). Öğretmen adaylarında bireysel farklılıklar perspektifinden amaç yönelimleri, denetim odağı ve akademik başarı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 529-546.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

14 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: