Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özel, M., Timur, B., Timur, S. ve Bilen, K. (2013). Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 407-428.

Sorumlu Yazar: 
Murat Özel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: