Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçükosmanoğlu, H. O. (2015). Müzik biçimleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 272-282.

Sorumlu Yazar: 
H. Onur Küçükosmanoğlu
Geçerlik: 

Döndürülmüş bileşenler matrisi analizi sonuçlarına göre ölçek maddelerinin Kaiser-Meyer-Olkin değeri .962 ve Barlett testi sonucu anlamlı bulunmuş (p< .05)

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütün maddelerini içeren Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı .97, duyuşsal boyutu ölçen maddelerin Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı .95, İlgi-AlgıBoyutunu ölçen maddelerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur.

2 alt faktör ve 17 madde vardır.

Derecelendirme: 
İletişim: