Müdüre Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer, N. ve Atik, S. (2014).Ortaokul ve lise öğrencilerinin okul müdürlerine güven düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(3), 87-106

Sorumlu Yazar: 
Servet ATİK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2.Müdürümüz öğrencileri sever
8.Müdürümüz öğrencilere doğruları söyler.
15. Müdürümüz güvenilir bir insandır.

Derecelendirme: 
5
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/