Mültecilerin Etiketlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Önder, M. S. (2020). Mültecilerin Etiketlenmesi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 15(5), 2545-2561. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43848

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Seyman Önder
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: