Morse Düşme Ölçeği (Morse Fall Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz-Demir, N. (2011). Morse Düşme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve duyarlılık-seçicilik düzeyinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nurşah Yılmaz Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/