Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniş, H., Genç, H. ve Demirkaya, H. (2008). Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 95-107.

Sorumlu Yazar: 
Huriye Deniş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 33 madde: Milli parkı gezip dolaşmak beni dinlendirir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/