Matematiksel Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürefe, N. & Akçakın, V. (2018). The Turkish adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and reliability study. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 38-47. doi: 10.11114/jets.v6i4.2992

Sorumlu Yazar: 
Nejla Gürefe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: