Matematiksel Modelleme Süreci Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbek, G. ve Köse, E. (2019). Matematiksel Modelleme Süreci Beceri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Gülnur Özbek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: