Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgen, K. ve Bindak, R. (2018). Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(3), 913-924. doi: 10.24106/kefdergi.413386.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Özgen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: