Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği II

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İlkörücü-Göçmençelebi, Ş. ve Özkan, M. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalıştırması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 121-132.

Sorumlu Yazar: 
Şirin İlkörücü Göçmençelebi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 32 madde

Derecelendirme: 
İletişim: