Matematiksel Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, D. (2020). Matematiksel Doyum Ölçeği’nin (mdö) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 309-330. doi:10.9779/pauefd.532849

Sorumlu Yazar: 
Deniz Kaya
Geçerlik: 

makalede yazıyor

Güvenirlik: 

makalede yazıyor

Matematik benim için mükemmel bir derstir.

Derecelendirme: 
1= kesinlikle katılmıyorum 5= kesinlikle katılıyorum
İletişim: