Matematiksel Yatkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kandemir-Yörük, S. (2019). Matematiksel yatkınlık ölçeği uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Sorumlu Yazar: 
Semiha Kandemir Yörük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: