Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ertem, H. Y., ve Gökalp, G. (2017). Velilerin Okul İklimi Algısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 155-17.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yücel Ertem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: