Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat-Unutkan, Ö. (2003). Marmara İlköğretime Hazır Oluş ölçeği’nin geliştirilmesi ve standardizasyonu (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 

Geçerlilik için madde analiz işlemleri sonucunda anlamlılık göstermeyen maddeler test toplamından çıkartılmış ve faktör analizi yapılmıştır. Gelişim formu için yapılan faktör analizi sonucunda faktör yükü anlamlı olmayan 47 madde form genelinden çıkartılmıştır ve faktör analizi sonuçlan ile yapı geçerlilikleri ise kanıtlanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için gelişim ve uygulama formlarının devamlılık katsayıları (gelişim formu: 0,997-uygulama formu: 0,931) ve iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa gelişim formu: 0,982 -uygulama formu: 0,930) hesaplanmıştır.

4 alt ölçek

Derecelendirme: 
PDF: