Mahremiyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kalaman, S. (2017). Yeni medyada mahremiyetin dönüşümü: Facebook Türkiye örneği.Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 14:1-31.

Sorumlu Yazar: 
Sefer Kalaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: