Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uygun, S. D., Cop, E., Uneri, O. S., Ozdel, K., Atar, E., & Munir, K. M. (2019). Psychometric evaluation of the Turkish version of the Substance Use Risk Profile Scale in adolescents. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-16. https://doi.org/10.1080/15332640.2019.1657542

Sorumlu Yazar: 
Sabide Duygu Uygun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: