Madde Bağımlılığı Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köse, E. Ö., Gül, Ş., ve Keskin, B. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Bağımlılık Dergisi, 18(1), 8-15.

Sorumlu Yazar: 
Esra Özay Köse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: