LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunçeli, H.İ&Zembat,R. (2018). 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. (Online First) http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153

Sorumlu Yazar: 
Hilal İlknur TUNÇELİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: