Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği- KDAÖ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güçlücan, N. ve Trüküm, A.S. (2017). Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ejer 2017 Bildiri Özetleri Kitabı içinde (ss.1518-1520). 11-14 Mayıs 2017, Pamukkale Üniversitesi,Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Neslihan Güçlücan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
PDF: