Kriminal Düşünce Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyguner, U. ve B. Gölge, Z. (2019).Kriminal Düşünce Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1), 9-23. doi:10.18863/pgy.515760

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Belma Gölge
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: