Hacettepe Kişilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgüven, İ. E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri el kitabı (2. revizyon). Ankara: PDREM.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: