Kişilik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkçapar, M. H., Örsel, S., ve Uğurlu, M., Sargın, E., Turhan, M., Akkoyunlu, S. (2007). Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikiyatri, 10, 177-191.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: