Kent Vatandaşlığı Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altun, A. (2020). Türkiye’de kent ve aktif vatandaşlık üzerine bir çalışma: Ankara-Kırıkkale örneği [Yayınlanmamış doktora tezi]. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Sorumlu Yazar: 
Atilla Altun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: