Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Özüdoğru, M.,Uysal, A., ve Uyğur, G. (2017). A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kent Akademisi Dergisi, 10(32), 413-431.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 

Ölçeğin tek faktörlü yapısı, hem açıklayıcı faktör analizi hem de doğrulayıcı faktör analizi ile temelde gösterilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapı toplam varyansın % 29’unu açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için 0,95, iki yarım test güvenirlik analizi sonuçlarına göre iç tutarlılık katsayısı birinci yarı için 0,91 ikinci yarı için 0,92, iki yarı arası korelasyon katsayısı 0,75, eşit yarı için Sperman- Brown ve Guttman iki yarım test katsayıları 0,86 olarak gerçekleşmiştir.

Ölçek 50 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç memnun değilim – 5=çok memnunum)
İletişim: