Katılım ve Otonomi Etki Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurt, M. (2014). Katılım ve otonomi etki anketinin (Ipaq-impact on participation and autonomy questionnaire) Türkçeye adaptasyon, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Memet Kurt
Geçerlik: 

Türkçe IPA’nın Rasch analizi sonuçları içsel yapı geçerliliğini desteklemiştir. Dışsal yapı geçerliliği bağlamında Katılım ve Otonomi Etki Anketi’nin ev içi ve dışı otonomi boyutlarıyla MBI total skoru arasında, ev içi otonomi boyutu ile NHP fiziksel skoru arasında ve sosyal hayat/ilişkiler boyutu ile NHP emosyonel durum skoru arasında ve sırasıyla ev dışı ve ev içi otonomi boyutu ile LHS’nin gitme dolaşma skoru arasında yüksek korelasyon saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin içsel tutarlılığı yeterli ve yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa 0.72- 0.91, BAİ 0.73-0.83).

38 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1-hiç engel olmuyor, 6-tamamen engel oluyor
İletişim: