Katılıma Yardım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yarar, F., Aslan Telci , E., Kılavuz Ören, G., Kara, G., Çetisli Korkmaz, N., Şimşek, İ.E. & Karahan, S. (2019). Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of Assistance to Participate Scale. Child: Care, Health & Development, 46(1), 83-89. doi: 10.1111/cch.12728

Sorumlu Yazar: 
Feride Yarar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: