Karşı Cinse Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğdu, M. Y. (2018). Karşı Cinse Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 200-212.

Sorumlu Yazar: 
M. Yüksel Erdoğdu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: