Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğmuş-Zorver, C., & Yeşilyaprak, B. (2021). Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği kısa formu’nun (KUYÖ-KF) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 54(1), 91-116. https://doi.org/10.30964/auebfd.681622

Sorumlu Yazar: 
Cennet Erdoğmuş Zorver
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: