Karakter Gelişim İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H , Demirci, İ , Kaya, Ç . ve Ekşi, F . (2017). Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500. https://doi.org/10.12984/egeefd.284832

Sorumlu Yazar: 
Halil Ekşi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: