Kadın Düşmanlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydar V., Kılıç, C., Serpen, A.S., Günay, G. (2019). Kadın Düşmanlığı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fe Dergi, 11(2), 65-77.

Sorumlu Yazar: 
Veysi Baydar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: