Engelli Kadın Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Punduk Yilmaz, M., & Oren, B. (2021). Disabled woman attitude scale: Reliability and validity study. North Clin Istanb, 8(5), 454–463.

Sorumlu Yazar: 
MELİKE PÜNDÜK YILMAZ
Geçerlik: 

Yapı geçerlilik- Faktör Analizi- KMO ve Bartlett testleri yapıldı.

Güvenirlik: 

Dahili Güvenilirlik Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için asıl bileşenler faktör analizi yöntemi uygulanmıştır.

1. Engelli kadın evlenmemelidir.
2. Engelli kadın çocuk sahibi olamamalıdır.
3. Engelli kadın çalışamamalıdır.
4. Engelli kadının cinsel hayatı olmaz.
5. Engelli kadın tek başına dışarı çıkmamalıdır.
6. Engelli kadın yalnız kalamaz.
7. Engelli kadın engelli erkeğe göre daha fazla dezavantajlıdır.
8. Engelli kadınlar toplumda dezavantajlıdır.
9. Engelli kadın engelli erkeğe göre daha fazla sorun yaşar.
10. Engelli insanların annesi, babası ve çevresi engelli yakınının olmasından rahatsızlık duyabilir.
11. Engelli kadının spor vb. fiziksel aktiviteler yapması ailesi tarafından istenmez.
12 Engelli kadın toplum içinden dışlanır.
13. Sağlık çalışanları engelli insan ile uğraşmak istemezler.
14. Engelli kadın bakım için birine muhtaçtır.
15. Türkiye’de hastane koşulları engelli kadınların muayenesi için uygun değildir.
16. Engelli kadın herhangi bir engeli olmayan kadınlara göre daha çok cinsel istismara uğramaktadır.
17. Engelli kadın, sağlıklı kadına göre daha çok şiddet görür.
Madde sayısı 17 tanedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle katılıyorum- 2= Katılıyorum- 3= Kararsızım- 4= Katılmıyorum- 5= Kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: