Jefferson Doktor Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gönüllü, İ., & Öztuna, D. (2012). A Turkish adaptation of the student Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy. Marmara Medical Journal, 25(2),87-92.

Sorumlu Yazar: 
İpek Gönüllü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: