İşe İlişkin Derin Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sulak Akyüz, B., & Sulak, S. (2019). Adaptation of Work-Related Rumination Scale into Turkish. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 10(3), 422-434. http://dx.doi.org/10.21031/epod.542872

Sorumlu Yazar: 
Bilge Sulak Akyüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: