Iraksak Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ordu, F., ve Yöntem, M. K. (2019, 18-21Nisan). Iraksak Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği [Bildiri sunumu]. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Kemal Yöntem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: