İlkokullarda Öncelikli Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçük, M., Korkmaz, İ., Karabacak, N. ve Taşdemir, F. (2017). İlkokullarda Öncelikli Değerler Ölçeği 1- (İÖDÖ-1)’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1310-1311). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Küçük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: